Kan dat zomaar op landbouwgrond?

Een van de meest gehoorde argumenten tegen zonneparken is dat ze het verbouwen van voedsel op vruchtbare grond zouden verdringen. Hier zit een kern van waarheid in. Gelukkig valt dit in de praktijk echter reuze mee. Uit de onlangs gepubliceerde ‘Roadmap PV Systemen en Toepassingen voor Nederland’ die gemaakt is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ontwikkeld is door SEAC, Universiteit Utrecht en de TKI Urban Energy, blijkt dat Nederland in 2050 over 200 gigawattpiek zonnepanelen kan beschikken waarbij slechts 0,5 procent van de agrarische gronden die in Nederland beschikbaar zijn, gebruikt worden voor PV. Het rapport analyseert een hoofdscenario waarin zonnestroom 25 tot 30 procent van de Nederlandse energiebehoefte in 2050 voor zijn rekening neemt. Daarbij wordt voortgebouwd op eerdere studies van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Nationale Wetenschapsagenda. Voor Zonnepark De Melkbussen is gekozen voor een zogenaamde oost-west opstelling. Dit zorgt ervoor dat er veel meer zonnepanelen op een gelijk oppervlak passen, wat er ook voor zorgt dat de totale energieopbrengst per vierkante meter een stuk hoger is. Hierdoor is dus minder grond nodig om een zelfde energieopbrengst te genereren. Op landbouwgronden waar energiegewassen worden verbouwd, is het zinvoller om deze grond te gebruiken voor de ontwikkeling van zonneweides. Energiegewassen, zoals maïs, worden verbouwd om vergist te worden of voor de productie van bio-ethanol. Op een hectare met energiemaïs wordt zo’n 5000 liter bio-ethanol wordt geproduceerd wat gelijk staat aan 29.300 kWh aan energie. Een hectare zonnepanelen kan ongeveer 1.200.000 kWh elektriciteit per jaar opwekken. De opbrengst van zonnepanelen is dus 40 keer hoger dan de verbouw van energiegewassen. Steeds meer worden zonneparken gecombineerd met andere functies. Bijvoorbeeld de combinatie van landbouw en energieopwekking. Schapen worden bijvoorbeeld vaak ingezet om te grazen rondom en onder de zonnepanelen. Uit recentelijk onderzoek blijkt ook dat sommige gewassen goed gedijen in de schaduw onder de zonnepanelen. Zo blijkt sla beter te groeien onder zonnepanelen dan in de volle zon. Bij Zonnepark De Melkbussen gaat er extra aandacht naar het combineren van energieopwekking met de ontwikkeling van natuur. De focus gaat echter niet alleen naar natuurontwikkeling rondom het zonnepark. Ook de groei van planten onder de zonnepanelen krijgt extra aandacht. In samenwerking met Universiteit Wageningen wordt de toename van de bio diversiteit onder de zonnepanelen onderzocht. Door b.v. afstanden tussen de zonnepanelen te creëren en geschikte grasgewassen te kiezen. Dit houdt de grond gezond en zorgt er ook nog eens voor dat extra CO2 wordt vastgelegd in de wortels van de grassen. Het heeft ook onze voorkeur dat geschikte daken worden voorzien van zonnepanelen. Het verlenen van ondersteuning bij de realisatie van deze dakprojecten is onderdeel van onze core business. In de praktijk blijkt helaas dat er niet voldoende geschikte dakvlakken beschikbaar zijn om Nederland van voldoende duurzame energie te voorzien. Daarom zetten wij ons er voor in om ook grondgebonden zonneparken te ontwikkelen met een zo klein mogelijk beslag op hoogwaardige landbouwgrond en in combinatie met andere functies zoals natuurversterking, educatie en/of recreatie.