Subsidie aangevraagd, nu maar duimen …

Subsidie aangevraagd, nu maar duimen …

27 maart 2020 Nieuws 0

Kort na het verkrijgen van de omgevingsvergunning hebben we halverwege maart 2020 subsidie kunnen aanvragen voor de realisatie van Zonneveld De Melkbussen. Deze subsidie is nodig om de realisatie ook financieel mogelijk te maken. Normaliter duurt het ongeveer drie maanden voordat er nieuws is of de subsidie wordt toegekend. Als de subsidie wordt toegekend, en daar hebben we goede hoop op, is het zo goed als zeker dat het park er kan gaan komen.

In juni 2020 hopen we te kunnen berichten dat de subsidie inderdaad is toegewezen. In dat geval kunnen we in het najaar van 2020 concreet invulling gaan geven aan de mogelijkheden voor burgers en bedrijven om te participeren. Daar zullen we dan uiteraard ook over gaan communiceren, mogelijk in de vorm van o.a. een voorlichtingsavond in het najaar en natuurlijk ook via deze website en nieuwsbrief.

De bouw en ingebruikname van Zonneveld De Melkbussen staan nu gepland voor 2021. Mits de subsidieaanvraag wordt toegekend, dus duimen maar …