Vergunning verleend!

Vergunning verleend!

27 maart 2020 Nieuws 0

Na een unaniem besluit van de Roosendaalse gemeenteraad op donderdagavond 12 maart 2020 om een zogenaamde definitieve ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, kon de afdeling Vergunningen van de Gemeente Roosendaal ons de omgevingsvergunning verlenenĀ  voor Zonneveld De Melkbussen. De verleende omgevingsvergunning is op vrijdag 20 maart 2020 gepubliceerd in o.a. de Staatscourant.

Daarmee zijn we een belangrijke stap dichter bij de realisatie gekomen. Het ontwikkelen van een zonnepark vergt een lange looptijd. Tussen de ideefase en de ingebruikname zit al snel een paar jaar tijdsverschil. In dit geval heeft alleen al de vergunningverleningsprocedure bijna 2 jaar in beslag genomen. De volgende stap is het aanvragen van subsidie uit het nationale programma voor stimulering van duurzame energie (SDE-programma). Gelukkig is de vergunning nog net op tijd verleend om in de voorjaarsronde van dit programma subsidie aan te kunnen vragen.