Participeren

Participatiemogelijkheden

Bewoners en bedrijven in de buurt van Zonnepark – De Melkbussen kunnen deelnemen aan het duurzame-energieproject en zo profiteren van een aantrekkelijk financieel rendement op de lokale productie van groene stroom. Woont u verder weg? Geen probleem. Ook in dat geval zullen we een mogelijkheid tot participatie aanbieden. Op dit moment zetten we in op twee mogelijkheden.

Financieel meedoen

Bij deze optie kan iedereen meedoen door middel van een financiële participatie met een verwacht financieel rendement van ongeveer 4%.

Groene stroom afnemen

Daarnaast kunnen geïnteresseerden ervoor kiezen om de groene stroom van Zonnepark De Melkbussen af te nemen, zodat ze zeker weten dat hun stroom duurzaam wordt opgewerkt en waar die vandaan komt.

Voor burgers en bedrijven die wel graag zonnepanelen hebben maar daar zelf geen geschikt dak voor hebben, is het bijzonder interessant om zowel financieel mee te doen als groene stroom van het zonnepark af te nemen. Op die manier is het net alsof je eigen zonnepanelen hebt in het zonnepark: je profiteert van een mooi financieel rendement en ontvangt ook de groene stroom.

Meer informatie in het voorjaar van 2021

Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden over onder meer prijzen, prijsontwikkelingen en veranderende regels. Daardoor kunnen we op dit moment helaas nog geen definitieve concrete invulling van de participatiemogelijkheden uitwerken. We streven ernaar om dit wel in het voorjaar van 2021 te kunnen doen en zullen dan alle geïnteresseerden daarover informeren.

Als u zich nog niet aangemeld heeft als geïnteresseerde, dan kunt u dat nu op deze pagina doen.