Participeren

Participatiemogelijkheden

Bewoners in de buurt van Zonnepark – De Melkbussen kunnen deelnemen aan het duurzame-energieproject en zo profiteren van een aantrekkelijk financieel rendement op de lokale productie van groene stroom. Woont u verder weg? Geen probleem. Ook in dat geval zullen we een mogelijkheid tot participatie aanbieden. Op dit moment zetten we in op twee mogelijkheden.

Postcoderoosregeling

Deze regeling is bedoeld voor mensen en bedrijven uit de omgeving die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. Zij mogen mede-eigenaar worden van de zonnepaneleninstallatie en krijgen vervolgens thuis 15 jaar lang vrijstelling van de energiebelasting voor de stroom die hun panelen opwekken. Het verwachte financiële rendement zal zo rond de 5% liggen. Of een Postcoderoosinvulling doorgang vindt weten we nog niet zeker, aangezien de regelgeving er over twee jaar anders uit kan zien. Verder moeten we genoeg deelnemers vinden om een aanzienlijk deel van het project op deze wijze te financieren.

Crowdfunding

Bij deze optie kan iedereen meedoen door middel van een financiële participatie met een verwacht financieel rendement van ongeveer 4%.

Meer informatie in het najaar van 2019

Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden over onder meer prijzen, prijsontwikkelingen en veranderende regels. Daardoor kunnen we op dit moment helaas nog geen definitieve concrete invulling van de participatiemogelijkheden uitwerken. We streven ernaar om dit wel in het najaar van 2019 te kunnen doen en zullen dan alle geïnteresseerden daarover informeren.

Als u zich nog niet aangemeld heeft als geïnteresseerde, dan kunt u dat nu op deze pagina doen.