Privacyverklaring

Privacyverklaring

GreenIPP zal uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Zonnepark – De Melkbussen, en om een inventarisatie te kunnen maken van het aantal mogelijke participanten. Uw gegevens worden opgeslagen voor een vooralsnog onbekende tijd. De doorlooptijd van de realisatie van het zonnepark bepaalt de opslagtermijn van de gegevens. U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@zonneparkdemelkbussen.nl met als onderwerp “Inzage en/of aanpassing persoonsgegevens”. Mocht u het niet eens zijn met de behandeling van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.